Saturday, 18 September , 2021
امروز : شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ - 11 صفر 1443
برچسب : سیل بوشهر

از سوغات نابودی تا جهازی که با سیل رفت!

ایسنا/بوشهر زن روی لبه بهارخواب خانه نشسته و به زندگی‌اش نگاه می‌کند. زندگی که می‌توان گفت چیزی از آن باقی نمانده، سیل همه چیز را با خود برده. شسته و رُفته.. در انتهای نگاه بلندش چیزی دیده نمی‌شود و مردمک چشمان سیاهش آنقدر عمیق است که گم می شوی در ژرفای ناگفته‌هایش…

14 ژانویه 2021