به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، این دوره آموزشی طی روزهای هفتم و هشتم مرداد ماه با حضور ۳۱ کارشناس دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی و با همکاری معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقاء سطح آگاهی علمی و مهارت شغلی معاونین و کارشناسان پسماند دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها و با حضور اساتید مطرح و برتر کشور در حوزه مدیریت پسماند روستایی برگزار شد.

سرفصل مطالب ارایه شده در این کارگاه آموزشی عبارت بود از: ذخیره سازی موقت پسماند های جامد در مناطق روستایی، شیوه های جمع آوری و حمل پسماند های جامد، نیازسنجی و تعیین ایستگاههای انتقال در مناطق روستایی.

تشریح وظایف دهیاری ها در حوزه پسماند روستایی، بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه مدیریت پسماند جامد روستایی، فرایند دفع و پسماند روستایی و برنامه ریزی منطقه ایی و بیوکمپوست؛ سایر سرفصل های مطالب ارایه شده در این کارگاه آموزشی بود.