به گزارش واحد روابط عمومی بخشداری قلعه نو امروز هشتم بهمن ماه جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان ری، با هدف توجه بیشتر و توسعه روستای علی آباد قیصریه به ریاست حسن خلیل‌آبادی با محوریت تعیین تکلیف درخصوص احیاء روستای علی‌آباد قیصریه از توابع بخش قلعه نو برگزار گردید.

اهدافی که طی این نشست در جلسه رسمی شورای اسلامی ری مطرح شد در خصوص ارتقای سطوح مختلف روستای علی آباد اعم از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود.