کارگاه یک روزه آشنایی دهیاران منتخب استان تهران در حوزه گردشگری روستایی با حضور معصومه پرندوار مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران ، محمد حیدری بخشدار بخش جواد آباد شهرستان ورامین و  کارشناسان و اساتید حوزه گردشگری روستایی در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار شد .

دهیاران منتخب استان تهران از روستای هدف گردشگری بخش جواد آباد شهرستان ورامین با حضور معصومه پرندوار مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران و حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین و محمد حیدری بخشدار بخش جواد آباد ورامین از روستای هدف گردشگری خاوه بازدید کردند .

این بازدید با حضور مسئولین روستایی و اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری روستایی باهدف الگو برداری از روستای هدف گردشگری خاوه برگزار شد ،

دهیاران منتخب استان تهران ضمن بازدید از مراکز بوم گردی ، زورخانه ، و عمارت های قدیمی ، حمام قدیمی و  موزه ادوات کشاورزی روستای خاوه به بحث و گفتگو در زمینه نحوه  راه اندازی اقامتگاه بوم گردی و نحوه اجرای  زیر ساخت های بوم گردی و گردشگری روستایی پرداختند