حسین سروری بخشدار مرکزی شهرستان تهران گفت : اولین و مهم ترین مشکلی که در بخش دهیاری ها داریم و امروز نگرانی مسئولین به ویژه دستگاههای نظارتی را فراهم کرده نو پا بودن نهاد دهیاری ها است .

حسین سروری گفت‌ : ساختار اداره دهیاری ها ساختار به روز و بهنگامی نیست و چارت مصوبه دهیاری ها بسیار انقباضی دیده شده است ، لازم است که هم زمان در کنار آموزش دهیاران و برگزاری نشست های این‌چنینی  ساختار اداری و چارت سازمانی دهیاری ها به شدت متحول شود و در آن معاون برای دهیاران دیده شود

وی افزود : در بازدید هایی و بازرسی که انجام شده است ، اشتباهاتی که صورت گرفته در اکثر موارد  ناشی از عدم آگاهی  و تجربه کافی دهیاران بوده است .

بخشدار بخش مرکزی تهران گفت : اعمال محدودیت و سخت گیری ها نسبت به هزینه کرد دهیاری ها در مقایسه با شهرداری ها بسیار بیشتر است ، با توجه به اینکه ما درگیر آسیب های اجتماعی هستیم  باید ساز و کاری ایجاد کنیم که دهیاران ما در کنار فعالیت عمرانی فعالیت فرهنگی و اجتماعی انجام دهند و علاوه بر ۳ درصد بودجه فرهنگی بودجه های ویژه ای برای بخش فرهنگی روستاها دیده شود .