معصومه پرندوار مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران با اشاره به اهمیت آموزش و بکار گیری قوانین گفت :
اسلحه و تجهیز دهیاران قوانینی است که در آموزشهای مختلف فرا گرفته اند
هدف ما خدمت به مردم است و اگر دهیاران در نحوه آموزش و بکار گیری قوانین دقت نکنند گرفتار تخلف خواهند شد و این عدم آگاهی به قوانین مشکلات جدی در نحوه خدمت رسانی را ایجاد خواهد کرد و تخلف زیبنده مدیران نظام اسلامی نیست و نخواهد بود ما باید تخلفات را در حوزه دهیاری ها و شوراها به صفر برسانیم
مدیر دفتر کل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران با اشاره به هزینه های عدم آگاهی از قوانین بیان داشت :
از پائین ترین سطوح مدیریت تا بالاترین سطوح برای تربیت مدیران توسط نظام اسلامی هزینه شده است و می بایست دقت کامل را در انجام‌امور محوله داشته باشیم ، ما دوست نداریم مدیرانی که درنظام اسلامی برای آن ها هزینه شده است را به خاطر تخلفاتی که ناشی از از عدم آگاهی و اطلاع از قوانین است از دست بدهیم