مهدی جمالی نژاد معاون توسعه عمران و توسعه شهری و روستایی در آئین افتتاح ورزشگاه روستای امین آباد و حاجی آباد  بخش مرکزی شهرستان ری گفت : چهلمین سالگرد را بسیار پر نشاط پر شور شروع کرده ایم در این شرایط سخت کار کردن بسیار لذت بخش است ، بیش از بیست و دو هزار سیصد وسی و پنج  پروژه با اعتبار بیش از سی هزار میلیارد تومان در سطح کشور افتتاح می شود و ۴۰ هزار  پروژه عمرانی دیگر با وجود این شرایط سخت کلنگ زنی شد و قرار است این پروژه ها  در بازه زمانی کم و در شش ماهه اول سال ۹۸ به بهره برداری برسد که در روستاها و مناطق کمتر برخوردار انجام می شود و همه نگاهها  به سمتی  است که کشور را به سوی توسعه پایدار و توسعه متوازن امکانات و خدمات و جمعیت برساند .

وی افزود : در استان تهران ۱۱۶۲ پروژه عمرانی داشتیم که حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است .

جمالی نژاد با اشاره به ظرفیت های تاریخی و مذهبی ری در نحوه نگاه متفاوت در تعریف پروژه های عمرانی برای این شهرستان گفت : روی صحبتم با فرماندار و بخشدار محترم همین طور  مدیران محترم است نوع رشد و نو ع توسعه ای که در شهرستان ری انجام می شود باید جنس کاملا متفاوتی با سایر نقاط کشور داشته باشد ، چون شهرستان ری متفاوت است سراسر کشور ما قابل احترام است اما شهرستان ری به دلیل قدمت ۸۰۰۰ ساله ، به دلیل تاریخ بسیار دقیق و به دلیل اصالتی که دارد یقیناً باید رویکرد متفاوت و حفاظت محور داشته باشد ، پروژه های این شهرستان بسیار با دقت باید شناسایی و یادقت طراحی و اجرایی شود ذره ذره خاک ری وقایع تاریخی و مذهبی مهمی دارد .

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور گفت : اگر کشور می خواهد رشد متوازن داشته باشد اگر کشور می خواهد توسعه پایدار داشته باشد و بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفت و عدالت داشته باشد باید توجه به روستاها و شهرهای کوچک باشد و اگر توجه شود به مناطق کمتر برخوردار در نهایت توزیع متوازن جمعیت را در تمام کشور را خواهیم داشت