هدایت اله جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جلسه هم اندیشی مدیریت شهری و روستایی بخش کهریزک که با حضور سید فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی ، سید ناصر موسوی معاون فنی و عمرانی و مهدی مجیدی بخشدار کهریزک برگزار شد گفت : توجه به روستا در دولت و در مجلس جدی است ، باید روستا به جایی برسد که مردم به روستاها برگردند و  مهاجرت از شهر ها به روستا اتفاق بیفتاد در زمینه اشتغال هم همین است  همت مدیران اشتغال پایدار در روستا می باشد .

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به لوزوم‌توجه دهیاران به رونق اقتصادی و فرهنگی روستاها گفت : دهیار موفق کسی است که در کنار کارهای عمرانی به وضعیت اقتصادی مردم هم بپردازد و ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی  روستا را شناسایی کند و در جهت شکوفایی آنها برنامه ریزی کند

جمالی پور افزود : به همت دولت و مجلس اعتبارات خوبی به روستاها می آید باید مدیران روستاها طوری برنامه ریزی کنند که این اعتبارات در بهترین اقدامات هزینه شود ، شوراها باید کمک کنند و همه دست به دست بدهیم و به فکر این باشند که در دوران مسئولیت خود نام‌نیک به جای بگذارند