جلسه کمیته روستایی و عشایری  ستاد برگزاری چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به ریاست معصومه پرندوار مدیر اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران برگزار شد

این جلسه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و خدمات رسان استان تهران به منظور برجسته سازی نقش ویژه روستائیان و عشایر استان تهران در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی برگزار شد

در این جلسه معصومه پرندوار از حضور دستگاههای حاضر در ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام ویژه در برپایی با شکوه مراسم های جشن پیروزی انقلاب قدردانی کرد