به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، حسن افراخته اظهار کرد: در کشوری زندگی می کنیم که ۲۶ درصد جمعیت آن در روستاها ساکن بوده و حدود ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه و ۳۸ هزار روستا نابرخوردار هستند.
وی ادامه داد: حدود ۱۶٫۸ درصد از جمعیت بیکاران کل کشور را روستاییان تشکیل می دهند و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. حدود ۱۹ میلیون جمعیت در فضاهایی زندگی می کنند که نه ویژگی های اصیل روستایی را دارند و نه از خصوصیات شهری برخوردارند.
دبیرهمایش متولیان توسعه روستایی را متعدد عنوان کرد و گفت: صندوق های مختلف روستایی، سازمان منابع طبیعی در قالب طرح های توانمند سازی، بنیاد علوی در قالب طرحهای توسعه و آبادانی مناطق، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان های متعدد دیگر مسئولیت توسعه روستایی کشور را برعهده دارند.
وی افزود: مسائل حل نشده ای از جمله محدودیت بهره وری تولید کشور، جایگاه نازل تولید دانش بنیان، تولید سنتی پر مشقت و نظام انگیزشی ناکارا فعالیت مولد، وجود دارد که کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل مردم از روستاها بریده و در مناطقی که نه روستا و نه شهر به آنجا گفته می شود ساکن می شوند که این مسئله خطر مهمی را برای کشور در پی دارد.
افراخته هدف اصلی در این همایش را طرح چند سوال عنوان کرد و گفت: آیا برنامه ریزی ما مبتنی بر بنیان مستحکم علمی بوده که ثمراتی نداشته و یا مجریان در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده و اگر کوتاهی نکرده اند، دستگاه نظارتی به چه صورت عمل کرده است و چرا به رغم کوشش ها و هزینه های ۴۰ سال گذشته، نتایج مورد انتظار در حوزه روستایی به دست نیامده است. آیا مردم حق دارند از دانشگاه ها، علما و مراکز علمی بپرسند که در پاسخ به هزینه های متحمل شده چه دستاوردی برای کشور حاصل شده است؟
وی تصریح کرد: هدف از برگزاری همایش، نه به حیث رفع تکلیف و نه با نگاه حسابگرانه انجام شده است. بلکه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و دانشکده علوم جغرافیایی امید دارد دستاورد همایش سندی باشد که بتواند در توسعه روستاهای کشور به طور اعم و حل معضل اشتغال نیروی کار روستایی به طور اخص، مورد استفاده متولیان امور قرار گیرد.
افراخته گفت: این همایش در دو محور تخصصی حاشیه نشینی و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی، بازآفرینی سکونتگاه های روستایی با مشارکت دستگاه های مرتبط برگزار می شود.
دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران از سوی انجمن برنامه ریزی روستایی، در دانشگاه خوارزمی و در محل دانشکده علوم جغرافیایی آغاز شد. این همایش هم زمان با یکصدمین سالگرد تاسیس دانشگاه خوارزمی برگزار شد.