نیروی انسانی متخصص بزرگترین سرمایه یک سازمان است / سامانه جامع مدیریت نیروی انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تهران راه‌اندازی خواهد شد

محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در نخستین جلسه مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تهران گفت: ساماندهی نیروی انسانی اولویت اصلی سازمانهای توسعه محور است و فرد متخصص بزرگترین دارایی و سرمایه یک سازمان است.
وی تاکید کرد: گام اول در بهره‌وری یک سازمان ، تعالی نیروی انسانی است و سامانه جامع مدیریت نیروی انسانی شهرداری ها و دهیاری های استان تهران به همین سبب ایجاد خواهد شد که میتواند به نظام مند شدن و متمرکز شدن آموزش و ارائه خدمات به نیروی انسانی سرعت بیشتری ببخشد.
تقی زاد در ادامه افزود: داشتن اطلاعات گلاسه بندی شده نیروی انسانی می تواند خلا تمرکز را حذف کند که این مهم منتج به تعالی و پیشرفت سازمانی خواهد شد. سامانه جامع میتواند با تمرکز در آموزش هدفمند نیروی سازمانی و کاهش رویه های بروکراسی اداری کیفیت و سرعت را تواما بهبود ببخشد.
وی در پایان تاکید کرد: امار و اطلاعات سرمایه های انسانی مرتبط با نهاد های عمومی خدمات رسان شهرداری و دهیاری که همان شوراهای اسلامی محترم شهر ها و روستاها هستند میتوانند در این سامانه رصد شوند تا نسبت به آموزش و توسعه سازمانی ایشان اقدام شود