خدمات رسانی تیم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی و اساتید به مردم روستای قمی آباد بخش قلعه نو شهرستان ری در خانه بهداشت روستای قمی آباد انجام شد .
ویزیت رایگان ، مشاوره تغذیه و… مردم روستا، توسط تیم پزشکی حاضر در خانه بهداشت قمی آباد با همکاری دهیار و اعضای شورای اسلامی قمی آباد انجام شد .

همچنین تیم جهادی دندان پزشکی به مدت یک ماه خدمات رایگان  دندانپزشکی جرمگیری ، کشیدن دندان و پر کردن دندان را با همکاری جاوید محمودی دهیار قمی آباد و شورای اسلامی قمی آباد در حال خدمات رسانی به مردم روستا هستند .

روستای قمی آباد در بخش قلعه نو شهرستان ری و در جنوب شرقی استان تهران در جاده ورامین قرار دارد ، شغل غالب مردم روستا زراعت است و محصول آن ها جو، گندم و ذرت علوفه ای است، این روستا ظرفیت بالایی در بخش کشاورزی دارد .
روستای قمی آباد یکی از محروم‌ترین روستاهای استان تهران می باشد و نیاز به توجه و حمایت بیشتر مسئولین و دستگاههای حمایتی دارد.