جلسه هم اندیشی استاندار تهران و دستگاه های نظارتی استان تهران با بخشداران و دهیاران، پیرامون چگونگی مدیریت مباحث مالی و عمرانی با حضور دکتر سعید رضا جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و معصومه پرندوار مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مسئولین روستایی و استانداری تهران با دستگاه های نظارتی استان در خصوص مدیریت مباحث مالی و عمرانی جهت آشنایی دهیاران با تخلفات اداری و مالی و ارتقاء آموزشی دهیاران استان تهران در این زمینه برگزار شد.